Skip links

Tag: konferencja naukowa

euro fed lipid congress 2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro Fed Lipid Congress

Międzynarodowa konferencja naukowa przedstawiająca najnowsze badania naukowe z zakresu przemysłu tłuszczowego, obejmująca swoim zakresem zagadnienia związane z badaniem jakości tłuszczów poprzez wpływ na zdrowie człowieka, po najnowsze osiągnięcia i rozwiązania światowe z zakresu Novel foods.