Wykład Marcina Justa w Ramach Strefy Inspiracji ARR

Jak z lokalnej marki stworzyć rozpoznawalny w całym kraju produkt regionalny?

Wykład Marcina Justa z firmy Semco, poświęcony zagadnieniom stworzenia z lokalnej marki rozpoznawalnego w całym kraju produkt regionalnego.

Oglądaj