Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 05.09.2018 r.

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 05.09.2018 r. realizowanym przez SEMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na generalne wykonawstwo prac budowlanych oraz dostawę maszyn i urządzeń wraz z montażem, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, wybrana została oferta:

Scalio Sp. z o.o.
Orzeszkowo 32
64-420 Kwilcz

data wpływu oferty: 19.09.2018r.

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
1. Scalio Sp. z o.o.
data wpłynięcia: 19.09.2018r.
– cena oferty:
wartość netto 4 815 868,67 zł
wartość brutto 5 923 518,46 zł
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 12 godzin
– okres gwarancji: 36 miesięcy

Dodaj komentarz

Strona używa cookies