ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SEMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Uruchomienie nowego zakładu tłoczenia oleju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Generalne wykonawstwo prac budowlanych oraz dostawę maszyn i urządzeń wraz z montażem, wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Treść zapytania ofertowego oraz kosztorys ślepy do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert
Kosztorys ślepy

Termin składania ofert upływa w dniu 19/09/2018

Strona używa cookies