Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro Fed Lipid Congress

euro fed lipid congress 2019

Międzynarodowa konferencja naukowa przedstawiająca najnowsze badania naukowe z zakresu przemysłu tłuszczowego, obejmująca swoim zakresem zagadnienia związane z badaniem jakości tłuszczów poprzez wpływ na zdrowie człowieka, po najnowsze osiągnięcia i rozwiązania światowe z zakresu Novel foods. Wskazująca nowe trendy badań i rozwoju przemysłu tłuszczowego na całym świecie. W konferencji bierze udział 630 naukowców z całego świata.

 

[envira-gallery slug="miedzynarodowa-konferencja-naukowa-sevilla-2019"]

 

Dodaj komentarz

Strona używa cookies