Prasa Ślimakowa do Roślin Oleistych – Wybór Wykonawcy

W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 31.10.2018 r. realizowanym przez SEMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę prasy ślimakowej do roślin oleistych, wybrana została oferta:

FARMAR Marcin Kędzia
Ul. Trentowskiego 32a
85-351 Bydgoszcz
data wpływu oferty: 07.11.2018 r.

Wykaz ofert, które wpłynęły do Beneficjenta:
1. FARMAR Marcin Kędzia
data wpłynięcia: 07.11.2018 r.
– cena oferty:
wartość netto 156112,98 zł
wartość brutto 192020,38 zł
– czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 24 godziny
– okres gwarancji: 12 miesięcy

Dodaj komentarz

Strona używa cookies